Privacy verklaring INDRA Marketing & Communicatie


INDRA Marketing & Communicatie vindt uw privacy en het veilig verwerken van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Op verschillende manieren verzamel ik persoonsgegevens. Welke gegevens precies worden verzameld hangt af van wat u vraagt aan mij om te doen.
Daarom laat ik u hieronder graag zien hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

INDRA Marketing & Communicatie
Driessensstraat 7
6015 AD Neeritter
|+31 6 20 18 63 45

Cookieverklaring INDRA Marketing & Communicatie

Ik maak gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten draaien.
Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen.
Zo wordt een sessie door onze cookies inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website wordt gebruikt en kan de website bij een
volgend bezoek sneller gedownload worden. Analytische cookies gebruik ik om de website voor mijn klanten te optimaliseren.
Dit doe ik met Google Analytics.

Google Analytics

Ik wil graag weten hoe mijn website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom
wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie
die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres
van de gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de
verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de Safe Harbor principes beschermd zijn. Google zal de
verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een
wettelijke verplichting.

Social media

Ik maak gebruik van de social mediakanalen LinkedIn, Facebook en Instagram. Deze kanalen plaatsen zelf cookies
op mijn website. Lees het privacy statement van deze kanalen om meer te weten te komen over de wijze waarop zij gegevens
verwerken.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor het verzamelen van gegevens via cookies, voor zover uw toestemming
nodig is voor het mogen plaatsen van deze cookie.

Ik verwerk persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en wil daarom transparant zijn in de
wijze waarop ik omga met de gegevens van de gebruikers van de website. Deze privacy statement is van toepassing op alle
verwerkingen die plaats vinden in het kader van mijn diensten. Door gebruik te maken van mijn website geeft de gebruiker aan
mijn privacy beleid te accepteren.

Registratie persoonsgegevens

Ik verwerk persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van mijn dienstverlening. Zo
worden persoonsgegevens verwerkt voor het opnemen van contact, het kunnen leveren van en informeren over diensten
(indien daarvoor toestemming is verleend). Het gaat in ieder geval om de volgende persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Bankrekeningnummer;
• Inloggegevens.

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ook
te allen tijde weer intrekken.

Doeleinden van gegevensverwerking

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het verstrekken van vrijblijvende informatie en offertes, wanneer u dit bij mij aanvraagt;
• Voor het afhandelen van uw betaling (en mijn aangiften bij de belastingdienst) gebruik ik uw naam, adresgegevens,
btw-nummer en bankgegevens.
• Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor u, moet ik met u kunnen communiceren. Daarvoor gebruik ik uw
telefoonnummer, SkypeID en/of e-mailadres.
• Voor het versturen van de nieuwsbrief, als u zich daarvoor heeft aangemeld;
• Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan uw website, of andere accounts geeft u mij toegang via inloggegevens.
Die inloggegevens bewaar ik in een wachtwoordmanager.
• Om mijn website te verbeteren.

Als u contact opneemt met mij, wil ik u zo goed mogelijk helpen. Hiervoor sla ik de emailgesprekken die u met mij voert op.
Soms vraag ik u om specifieke persoonsgegevens aan mij door te geven tijdens een email – of telefoongesprek. Dit is ten behoeve
van de aangevraagde dienstverlening. Ook maak ik aantekeningen van ons contact, zodat ik precies weet wat er is besproken als
u nog een keer contact met mij opneemt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun
werkzaamheden voor INDRA correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Met bedrijven die in opdracht uw gegevens verwerken,
sluit INDRA een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. INDRA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt INDRA uw persoonsgegevens aan
andere derden, uitsluitend na uw nadrukkelijke toestemming.

Beveiliging gegevens

Ik draag er zorg voor dat uw persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. Daarnaast zal ik uw gegevens niet
langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van
belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere
informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn
vernietigt INDRA uw persoonsgegevens.

Rechten betrokkenen

U heeft recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens bij mij.
Hiertoe kan een schriftelijk verzoek gericht worden aan de contactgegevens zoals bovenaan is weergegeven. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar
in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen
omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overig

Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan ik geen enkele
verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites
omgaan met persoonsgegevens.
Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via bovengenoemde contactgegevens.