Social Media has made perfect look achievable, so now real has become undesirable.

“Social media has made perfect look achievable, so now real has become undesirable. Expecting perfection from life, friends, your partner, your career, and from yourself is the enemy of happiness.  Instead of perfection, search for balance, contentment, fulfillment, and progress.  “ – Steven Bartlett

Geloof me. Niemand is zo succesvol en perfect als Socials doet lijken.

De enige gezonde en waardevolle vergelijking is “jij gisteren” versus “jij vandaag”.

Focus je daarop. Eens?